Çelik Kasa Fiyatları ve Çeşitleri

Çelik Kasa Fiyatları ve Çeşitleri

Güvenlik ihtiyacının karşılanması bireylerin temel gereksinimlerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin koruma ve korunma isteğinin insanlık tarihi kadar eskiye dayandığı bilinmektedir. Günümüzde ise bu durum çok daha farklı bir noktaya ulaşmıştır. İnsanlar zaman içerisinde kendinin ve sevdiklerinin güvenliğini sağlayınca özel mülkiyet anlayışının da gelişmesiyle eşyalarının gizliliğini ve güvenliğini de sağlamak istemeye başlamıştır. Maddi ve manevi değeri yüksek olan eşyalara sahip olma durumu onları korumayı sağlayacak bir araca olan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Tüm bunların sonucunda özellikle son 200 yıl içerisinde kasaların yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı ve çelik kasaların çeşitlendiği görülmektedir. Bu çeşitlenmenin temel nedenini ise çelik kasaya olan ihtiyacın unsurları belirlemektedir. Çelik kasa fiyatları, kullanım amacına ve yapılış şekline göre adlandırılmakta ve farklılık göstermektedir.

Tapu, senet, sözleşme gibi değerli evraklar için yangına dayanıklı ofis tipi çelik kasalar, değerli saatler için saat çelik kasası, dijital bilgileri korumak için veri kasalar, mücevher kasası, silah kasası, para kasası bulunmakta ve kullanılmaktadır.  Çelik kasalar genellikle ev, ofis, şirket, banka ve otel gibi gerek özel gerekse kamuya açık alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Çelik kasaların fiyatlarını da yine aynı şekilde hangi alanda kullanılacağı, hangi tip çelik kasa olacağı, şifreleme yöntemi, güvenlik seviyesi, ne kadar sürede direnç gösterebileceği, sahip olduğu güvenlik sertifikası, sac kalınlığı, dolgu malzemesi ve bunun gibi birçok unsur belirlemektedir. Amaca göre değişmekle birlikte bazı kasalar dijital, bazıları rakamlı, bazıları ise çevirme kola sahip olarak piyasada satışa sunulmaktadır. Bahsedilen tüm bu unsurlar çelik kasa fiyatı üzerinde farklılık oluşturmaktadır. Ancak kabaca bir fiyat aralığı vermek gerekirse çelik kasa çeşitleri fiyatlarının 100 liradan 14 bin liraya kadar değişkenlik gösterdiği görülmektedir.,

Ev Tipi Çelik Kasa Fiyatları

Evde kullanılacağı için ev tipi çelik kasalar genellikle küçük boyutlu tercih edilmektedir. Yine her çelik kasa tipinde olduğu gibi ev tipi çelik kasalarda da hangi amaçla kullanılacağı çelik kasanın boyutu, malzemesi ve güvenlik seviyesi belirlenirken önem arz etmektedir. Bu kasa türü genellikle evrak, teknolojik cihaz, değerli takılar ve para gibi eşyaları muhafaza etmede kullanılır. Ev tipi çelik kasaların fiyatları 400 lira ile 8 bin lira arasında değişmektedir. Kullanıma uygun ve ihtiyaca cevap veren ve aynı zamanda ekonomik olan ev tipi çelik kasalarında ortalama 1200 lira ile 1800 lira arasında değiştiği görülmektedir.

Uygun Çelik Kasa Fiyatları

Çelik kasalar bir kere alınan ve uzun süreli olarak kullanılması planlanan eşyalar arasındadır. Dolayısıyla seçilirken dikkatli olunması gerekmektedir. İhtiyacın hangi doğrultuda olduğu en uygun kasa türünü ve çelik kasa fiyatını belirleyen temel unsurdur. Yalnızca ufak ve pahada düşük olan eşyaların kullanımı için ortalama 300 lira ile 500 lira aralığındaki bir fiyat uygunken eşyanın boyutu ile maddi ve manevi değeri arttıkça ortalama 1000 lira ile 2500 lira arasındaki kasa fiyatları uygun olarak görülebilir.

Yorum yapın